Saturday, September 4, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Sieng kaen...

1 comment:

 1. ສຽງແລະແສງຂອງຣະເບີດຄູ່ຫົວຄົນ
  ບັ້ນທຸກທົນບາງຄົນຕ້ອງໝີຜ່າຍ
  ໄປດາບໝ້າຟ້າເດືອນຈຽງຈາກຄັງໄຂ
  ໝີໄປຕາຍໄກຈາກແສງແຫ່ງຄວາມໄຮ໊.

  ມະນຸສຍະທັມທີ່ກຳກັນພຽງໃນປາກ
  ເຫດຜົນທີ່ທຸກຄົນຫາກບໍ່ເໜຶອນກັນ
  ຄ່າຄວາມໜາຍແລະຄວາມສຳຄັນ
  ເຫັນພຽງຂັ້ນສັນຍາຂ້າງໝຶ່ງດຽວ!

  ReplyDelete