Wednesday, September 1, 2010

Soukee Norasilp / Beautiful Motherland

1 comment:

 1. ແຕ່ປາງນັ້ນຫາມື້ນີ້.........ໂລກປ່ຽນແປງໄປ
  ຄວາມຢາກສີວິໄລຄື.............ໜູ່ເຂົາໃນດ້າວ
  ໂລກາກວ້າງ...................ກະພາກັນນຳແກ່ວ
  ປ່າດົງດອນດ່ານນີ້............ສູນສ້ຽງຂາດຮົ່ມເງົາ.
  ພາກັຖາງຟັນຖີ້ມ.............ຂຸດກົ່ນທັງຂົນຂາຍ
  ສົ່ງຂ້າມແດນທັງຂອງ..........ບໍ່ເຫຼືອຫັຍງໄວ້
  ພາກັນນຳມາປູກ..............ກົກຢາງທັງຄົນປ່າ
  ຫຼັ່ງເຂົ້າມາຢູ່ບ້ານ........ຖາງຖີ້ມຮົ່ມສາມສາ..
  ອັນພາບຄວາມຫຼັງຫັ້ນ.........ມັນຕົກໄປໃນຂີ້ເຖົ່າ....ແລ້ວເດ
  ມີແຕ່ຈຳຈື່ໄດ້.............ເປັນແກ້ວແຫວ່ນແຍງ..ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete