Sunday, September 5, 2010

Chanh KanGna / Mekong

3 comments:

 1. ແມ່ຂອງບໍ່ທັນແຫ້ງ ແຮງລາວແຂງແກ່ນ
  ແມ່ຂອງເປັນແມ່ແຮງ ສາຍໃຈລາວໄກກວ້າງຈະເຣີນກ້າວກວ່າແຕ່ຫຼັງທ່ານເອີຍ

  ReplyDelete
 2. ນ້ຳຂອງປີກາຍແຫ້ງ....ຄົນລາວພອຍລຳບາກ
  ຢາກແລ່ນເຮືອທາງໃດ.....ກໍບໍພຽງພໍນ້ຳ
  ກຳໃດເດນໍນີ້.........ສາຍຂອງຈຶ່ງເຂິນຂາດ
  ເພາະການອັດນ່ານນ້ຳ..ທາງກ້ຳແຜ່ນດິນຈີນ ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete