Wednesday, September 1, 2010

Xaysouvanh Phengphong / To Kill - To Give Birth

1 comment:

 1. ປະຊາທິປະໄຕ.......ມີທົ່ວໄປແຕ່ເຂິນຂາດ
  ໃນດິນແດນໃນຊາດ....ບາງຊາດຄົນ
  ຫາກມີໄວ້.........ພຽງໃນປາກໃນເລ້ກົນ
  ຄົນໃນຊາດບາງຄົນ...ຈຶ່ງທົນສູ້.

  ດ້ວຍຊີວີດ........ທັງຊີວີດກະບໍ່ເຫັນ
  ຊາດຕົນໄດ້ເຫັນ....ແສງໄຟລະຫວ່າງ
  ດັ່ງຖານະທີເປັນໄປ. ໃນທິເບດ.

  ກາຍເປັນຄົນໃນບ້ານຕົນ...ກໍເປັນແຂກ
  ເຂົາແບ່ງແຍກ..........ຊາດນຶ່ງໃຫ້ເປັນສອງ
  ຕ້ອງໝີຜ່າຍ.........ໄປອາສັຍເຂດຄົນ
  ທີ່ເຫັນຕົນ...........ມີຄ່າເປັນຄົນຄືກັນ.

  ແດ່ອົງດາໄລລາມະດ້ວຍໃຈ.

  ReplyDelete