Sunday, September 12, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Underdevelopment

1 comment:

 1. ສາຍລົມເໝືອແຜ່ວຜັດ....ພາເຄີບເຄີ້ມ
  ທັງອຸດົມການເພິ່ມເຕີມເຂົ້ານຳ
  ແລ້ວຄວາມທຸກທີ່ທຸກຈົນວົນເຂົ້ານຳ
  ຊ້ຳບໍ່ໝຳຍັງພ່ຳເພັນເປັນເໜືອນບຸນ.
  ສະຫຼະໃຫ້ທັງປ່າໄຜ່.....ແລະດົງໝາ
  ມ້າງພູຜາ.......ຍໍຍົກໃຫ້ເພື່ອນສະໝາມ
  ຈາກສົງຄາມທີ່ຊົ່ວຊາມລຸກລາມບ້ານ
  ເຂົາອອຍເຮົາເຂົາໃຊ້ເຮົາເປັນທາງຜ່ານ
  ແຕ່ເຮົາຫັ້ນໄປເຫັນດີພລິແຜ່ນດິນ.
  ແລ້ວມີໃຜຄີດເຫັນໄດ້ໄຜ່ຂາດໝາມ
  ແລ້ວມີໃຜກ້າເອີ່ຍຂາມຕ້ານຕອງກັບ
  ຍາມແຜ່ນດິນແຜ່ນນີ້ເຫຼືອເປັນຕັບ
  ລູກແຕກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນັບວ່າຈົມດິນເຫຼຶອພຽງໃດ.
  ແລ້ວແມ່ນໃຜຄວນໃຊ້ໝີ້ປາງສົງຄາມ
  ແລ້ວແມ່ນໃຜຄວນເກັບກຳຣະເບີດຮ້າຍ
  ທີ່ຫຼົງເຫຼືອໃນດົງດອນແຄມປ່າໄຜ່
  ແລ້ວແມ່ນໃຜຄວນເຂົ້າໃຈແລະໃຊ້ໝີ້!?

  ReplyDelete