Sunday, September 5, 2010

SaoLuck 7 / Dark Sky

1 comment:

 1. ຂໍເປັນຄົນຖືດ້າມ......ປາກກາຄຳກອນເອກ....ໄດ້ບໍນໍ
  ຂໍເປັນທັງຈອກນ້ຳ......ຍາມມຶກຂຸ້ນຂາດເຂິນ.

  ຂໍເປັນລົມພັດຕ້ອງ......ໃບຕອງໃຫ້ເຈົ້າມ່ອມ
  ມີວາທະໃສ..............ຂີດຂຽນກອນແກ້ວ
  ເປັນກອນກົ້ວ...........ຂໍເປັນຫົວເຮຶອມ່ອມ
  ພາເພິ່ນໄປຝັ່ງນັ້ນ..ພາເພິ່ນຂື້ນຝັ່ງນີ້.ຈົນຝົນຟ້າໝ່ຳລົງ.

  ReplyDelete