Monday, September 13, 2010

Chanh KanGna / New Rain

1 comment:

 1. ຝົນໃໜ່ມາຮຳໃຫ້........ໃຈລາວແຕກດອກ
  ອອກໜາກຜົນພຽງໃດ.........ກະຫາກພໍພຽງນັ້ນ
  ໃຈລາວສູ້................ຊູຊີບໍ່ຄືໜູ່
  ຈຶ່ງໄດ້ພົບເຫດຮ້າຍ........ເມືອງບ້ານແມ່ເຮົາ.

  ຄົນລາວເປັນຄືຫໍ້.........ກໍ ແກ ກໍແປກ
  ຕາມໃຈເຂົາ...............ຜູ່ນຳພາສ້າງ
  ສຳພັນແປ້ວ.............ແນວ ກໍ ແກພາປ່ຽນ
  ທັງນິສັຍກໍຫາກຫ້ຽນ......ນຳກົ້ນໜູ່ ກໍ....ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete