Saturday, September 4, 2010

Soukee Norasilp / Luangnamtha

1 comment:

  1. ຫຼວງນ້ຳທາເກີນກວ້າງ.....ໄກເດບ້ານເພິ່ນ
    ຢາກຂື້ນໄປຢາມເຢືອນ........ຢາກເຫັນເຮືອນເຈົ້າ
    ຄົງຍັງຄອງລາຍໄມ້..........ລາຍລາວກະຍັງບໍ່
    ຢາກເກັບໄວ້ໃຫ້ນ້ອຍ.........ຫຼານຂ້ອຍຜູ່ເກີດມາ...ບໍ່ດົນເອີຍ.

    ReplyDelete