Sunday, September 19, 2010

Dorn Kong / Original Lao

1 comment:

  1. ຍຸກໃໜ່ນີ້.........ຂາຍກັນໜົດທຸກຢ່າງ
    ຂາຍທັງເຂົາທັງໝັງ..ກະດູກດົງດອນດ້າວ
    ຂາຍກັນຖີ້ມ.........ແນວເຈົ້ານາຍຄຶດຕ່ຳ
    ພຽງສອບໂກຍເຂົ້າກ້ອງ....ຖົງຫັ້ນແຫ່ງຕົນ...ທ່ານເອີຍ.

    ReplyDelete