Wednesday, September 1, 2010

Manirath / Moon Light

1 comment:

 1. ດວງຈັນກັບຄວາມຝັນມີຄູ່
  ເໜືອນຍ່ວງໄຍສູ່ຄວາມສຸຂສົມ
  ພຽງດວງເດືອນຕ້ອງໄດ້ຟັງທັງຄວາມຣະທົມ
  ຂອງຫົວໃຈທີ່ຈົ່ມໆນຳຈັນ.

  ປຽບໂຕເປັນດັ່ງກະຕ່າຍທີ່ແຫງນມອງ
  ເຫັນແສງສີໄສສ່ອງຂອງດວງຈັນ
  ຍາມເດືອນມຶດກະຕ່າຍຫັ້ນ
  ໄປໄສກັນບໍ່ເຫັນມາ....

  ReplyDelete