Tuesday, September 7, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Hand Print

1 comment:

 1. ຄອງທີ່ຂຽນຂີດແຕ້ມຕາມດິນຕາມຟ້າ
  ວັນເວລາພາຫຼົບໝີ
  ກາລເວລາລຶບຄວາມຈຳນ້ຳຄຳທີ່ມີ
  ໃນນະທີໃນສາຍໜອກແລະສາຍໃຈ.
  ຂຽນຂີດໄວ້ເປັນທານໃຈແກ່ຄົນອື່ນ
  ຫາກເປັນຟືນໄຟກໍລົນໄໜ້
  ຫາກເປັນນ້ຳນ້ຳກໍຄົງໄຫຼ
  ໄຫຼຈາກໄປດັ່ງຄຸນງາມທັງຄວາມດີ.

  ReplyDelete