Sunday, September 19, 2010

Champadeang / Good Behavior

1 comment:

  1. ແມນແທ້ສ້າງຄວາມດີຢູ່ໃສກະໄດ້
    ແລະຢ່າໄດ້ຝັນຫາຄ່າຕອບແທນ
    ສ້າງດີໄວ້ເປັນຄູ່ໃຈດີສຸດແສນ
    ແຕ່ຫາກສ້າງໃນແຄວ້ນແດນດິນຖິ່ນເຮົາແລ໊ດີ.

    ReplyDelete