Thursday, September 2, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Wild Dove

1 comment:

 1. ນົກເຂົາຮ້ອງ....ຮຽກຄູ່ຄູຫາ
  ຫາງ່າງອຍ.......ແຫ່ງໃດບໍ່ມີໄດ້
  ບິນໆຂື້ນ.......ສູງເກິນກາຍເມັກ
  ອັນງ່າໄມ້.......ຫາຍສ້ຽງບໍ່ມີ......ແລ້ວເດ.
  ນົກຈື່ງໄດ້ແຕ່ກູ້...ກຸກກູ່ວອນຫາ
  ສາຍແນນຮັກ.......ຈາກໄປໃສແລ້ວ
  ຫຼືຖຶກແຮ້ວ......ແນວຊາມຄົນຊົ່ວ
  ຫາຫ້າງໄວ້.......ລວງລໍ້ຫຼອກນົກງາມ.

  ReplyDelete