Monday, September 13, 2010

Lao Kao / Nightmare

1 comment:

  1. ຫາກເປັນຝັນຮ້າຍ....ຍາມຕື່ນມືນຕາ
    ກໍຫາກຫາຍເຫິນໝີ..ຈາກໃຈພໍນ້ອຍ
    ແຕ່ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ..ແມ່ນບໍ່ນອນກະຝັນຢູ່
    ຝັນບໍ່ຫຼັບແຈບໄດ້....ເພາະໄກບ້ານຍ່ານມົດແດງ.

    ReplyDelete