Sunday, September 12, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Fall Farmland

1 comment:

 1. ກາຍເຂດເດືອນຕຸລາ
  ຄວາມໝາວຄຶບຄານມາທຸກວັນທຸກວັນ
  ເມກໜອກເຄື່ອນຍ້າຍອ່ອນແສງແຮງຕາວັນ
  ຄວາມຄີດຂ້ອຍມັນຝັນເຫັນຕາວັນບ້ານອື່ນ.
  ທັງເຂົ້າໃໜ່ປາເຕົາ
  ທັງເຂົ້າເໜົ້າປາຈຶນ
  ທັງດອກກະທືນທຽມຫູ
  ຄົນດີຍອດຊູ້ຜູ່ຈາກມາ.

  ReplyDelete