Wednesday, September 1, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Our Motherland

1 comment:

 1. ແຜ່ນດິນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຮົ່ມເຢັນ
  ແຕ່ຜູທີ່ທຸກເຂັນ ກະຍັງເຂັນໃຈຢູ່
  ແລ້ວຣະເບີດທີ່ຍັງບໍໄດ້ກູ້
  ປະຖີ້ມບໍ່ຫ່ວງໄຍ...

  ຜູ່ທີຂາແຂນຫ້ຽນ..ກຄືຄົນລາວເຈົ້າຂອງຖິ່ນ
  ຍາມຂົນໜື້ຂ້າມບ້ານເຮົານັ້ນເພື່ອໃຜ
  ສັງບໍ່ມາຂົນໜື້ຣະເບີດເກົ່າເກັບໄປ
  ສັງປ່ອຍປະລືມໄລໃສ່ໃຈແຕ່ຖາມໝີ້

  ໝີ້ເລຶອດລາວເດທ່ານ
  ເປັນຫຍັງບໍ່ໃຊ້ແນ່
  ຄົນລາວເຈັບແສບແທ້ປານນີ້ບໍ່ໝ່າຍເປັນດອກໝາ.

  ReplyDelete