Thursday, September 2, 2010

Soukee Norasilp / Vision and Pen

1 comment:

  1. ບໍ່ໄດ້ຮູ້.........ວ່າແມ່ນໃຜ
    ແຕ່ຄົງເປັນ........ຄົນວິໄລທີ່ຈາກ
    ຝາກຝັງໄວ້.........ໃນຮອຍຂຽນໃຫ້ວິພາກ
    ຄອງປາກກາ ບິກເຟິດ...ໃນໃຈທຸກຄົນ.

    ReplyDelete