Thursday, September 9, 2010

Daovieng Boudnakho / Yourself

1 comment:

 1. ແມ່ນໂຕເຮົາແທ້ຫຼື ທີ່ອາຈລິຂິດຊີວີດນີ້
  ແລ້ວເຫດການທີ່...ເກີດມີໃນຈັກວານ
  ທີ່ບໍ່ຄາດຄີດຄາດຝັນ
  ຫຼາຍຊີວີດບໍທັນເຫັນແສງສີ.

  ຍາມໂລກແຕກ....ຍາມແຜ່ນດິນແຍກເປັນສອງ
  ຍາມສາວນ້ອຍຄອຍຄອງ..ຫາພໍ່ຜູ່ຖຶກແຮ້ວ
  ໃນດົງປ່າ ທີ່ຜີຫ່າວາງເປັນແຖວ
  ຣະເບີດທີ່ສາຍພູແດນ.....ຍັງແຕກໄດ້ທຸກເວລາ.

  ReplyDelete