Wednesday, September 1, 2010

Chanh KanGna / Muang Lao

1 comment:

 1. ຢາກຈະຮຽກເອົາຮັກ......ຈາກເພງ
  ລາວຮ່ວມສຳພັນ........ມາເປັນອຸທາຫອນໄວ້
  ແຕ່ຖ້ອຍຄຳຊື້ງນັ້ນ...ມັນໄດ້ຈາງຈຶດ
  ໃນຄ່າແລະແນວຄຶດ.......ຂອງຄົນຮຸ່ນໃໜ່

  ມັນຂາດສຽງຂາດ.........ໄປທຸກຢ່າງ
  ແມ່ນກະທັ້ງ...........ປ່າດົງທັງສັດສາ.

  ແລ້ວເຮົາພຽງຝັນວ່າ....ທາຣານັ້ນຍັງໄສເໜືອນເດີມ...ໃນໃຈເຮົາ.

  ReplyDelete