Tuesday, September 21, 2010

Bounthong Inthachack / Lao Reminder

1 comment:

 1. ຈັ່ງແມ່ນເວົ້າຖຶກຂໍ້.....ຕຳໃຈຕຶກໆ
  ນຶກຂື້ນມາຍາມໃດ.........ຢາກໃຫ້ໄຟເຜົາຖີ້ມ
  ຄຳຂວັນນັ້ນ............ມັນຮ້ອນແຮງກວ່າຖ່ານ
  ເຜົາແຜກໄໜ້............ຫຼາຍຊັ້ນເຊັ່ນຄົນ.

  ອະນຸພາບແຫ່ງເຊື້ອ.......ລາວເຮົາມັນຫາກແກ່ນ
  ຫວງແຫນຄຳມານດາ.........ຂີດຂຽນສອນໄວ້
  ໃຫ້ລູກຫຼານເຫຼັນຫຼ້ອນ...ອອນຊອນນຳທຸກຄ່ຳ
  ແກະກາບກອນແອບອ້າງ......ຮຽນຮູ້ຮີດແລະຄອງ.

  ຢູ່ຕ່າງດ້າວ............ກະແມ່ນລາວພ້ອມພ່ຳ
  ເຂົ້າໝຽວກະມີກິນ.....ສີ້ນໄໜກະມີໃຫ້ສາວລາວໄດ້ນຸ່ງງາມ.. ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete