Thursday, September 16, 2010

C. Inthouphilath / Freedom

1 comment:

 1. ໃນກົງທອງກໍຫາກໄດ້.....ຫາຍໃຈເຕັມປອດ
  ແຕ່ຄວາມຂັດສົນ........ບໍ່ຫອດຫາຍເຫິນແຫ້ງ
  ແມ່ນມີກັນໃນຮົ້ວ......ຄວາມສຸຂໃດບໍ່ມີສ່ຳ
  ຄວາມເປັນອິສຣະເປີດມ້າງ..ບໍ່ມີຮົ້ວນັ້ນແລ໊ດີ.

  ຂອບເຂດຄວາມທຸກໄຮ້.....ຄືຍາມຂາດເຂິນສິລ
  ໄກຈາກຄອງຄວາມຈິງ......ທີ່ຄວນມີໃຫ້
  ເສຣີນັ້ນ.............ພຽງຄຳແລະຄິດຮ່ຳ
  ໃຜຜູ່ມີຢູ່ຊ້ອງ.......ໃຈນັ້ນຈັ່ງແມ່ນງາມ ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete