Thursday, September 2, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / This room...

1 comment:

 1. ຫາກວ່າຫ້ອງຄັບແຄບ.....ແນບຢູ່ແນວໃດ
  ສັງບໍ່ໄຂປະຕູ.........ປ່ອງແປວລົມຕ້ອງ
  ຫຼືປ່ອງອ້ຽມ..........ປິດຕັນລົງກອນຫຼັ່ນ....ຊັ້ນບໍ
  ຈຶ່ງບໍ່ໄຂອອກໃຫ້......ແສງຕ້ອງສ່ອງກາຍ.

  ຈະໜົກໜົ້ນຢູ່ໄດ້...ປານກົບຂຽດໃນເບ໊າະ
  ຄອງຄອຍຫາ.............ຟ້າຝົນໃຫ້ມາເຕື້ອງ
  ຝົນຮຳໃຫ້............ດິນເປັນຕົມແຕກເຫີບ
  ຈຶ່ງຄ່ອຍຫຼຸດອອກພົ້ນ..ໃນພົ້ງແຫ່ງຕົນ.

  ເຫັນວ່າໄວ້...........ຄົນນັ້ນເກັ່ງເກິນໃຜ
  ຄີດຂໍ້ຄຳຂານໄຂ.......ສ້າງແປງເປັນໄດ້
  ສັງມາງໍຄ໊ອງງ໊ອງ......ປານກະເລັນບົ້ງໃຫຍ່
  ຍາມໃຜຕ້ອງຫາກໄດ້......ຂົດໂຄ້ງກອດຕົນ...ເອງແລ!

  ReplyDelete